service

Tuyến BX Cẩm Mỹ - BX Nhơn Trạch - BX Kiên Giang - Rạch Giá

BX  Cẩm Mỹ - BX Nhơn Trạch

Tài 1: Khởi hành đi 19h00' tối

Tài 2: Khỏi hành đi 4h30' sáng

BX Kiên Giang - Rạch Giá

Về: 8h30' sáng mỗi ngày

Về: 14h30' chiều mỗi ngày

Giá vé : Liên hệ

Điện thoại theo xe : 01233.909997

Điện thoại đặt vé: 01233.909997


Tuyến BX Cẩm Mỹ - BX Nhơn Trạch - Bến Tre - BX Ba Tri

BX Cẩm Mỹ - BX Nhơn Trạch

Khởi hành đi 4h00' sáng

Bến Tre - BX Ba Tri

Về: 11h40' sáng mỗi ngày

Giá vé : Liên hệ

Điện thoại theo xe : 0917 809997

Điện thoại đặt vé: 0917 809997


Tuyến BX Cẩm Mỹ - BX Nhơn Trạch - BX Ô Môn - BX Cần Thơ

BX Cẩm Mỹ - BX Nhơn Trạch

Tài 1: Khởi hành đi 3h00' sáng

Tài 2: Khởi hành đi 17h30' chiều

BX Ô Môn - BX Cần Thơ

Về: 13h00' chiều mỗi ngày

Về: 8h30' chiều mỗi ngày

Giá vé : Liên hệ

Điện thoại theo xe : 0938 78 75 75 - 012.56.57.9997

Điện thoại đặt vé: 0938 78 75 75


Tuyến Biên Hòa - Cần Thơ

Chuyên tuyến : Biên Hòa - Cần Thơ Và Ngược Lại

Xuất bến : Biên Hòa đi Cần Thơ 4h00 sáng hàng ngày.

Xuất bến : Cần Thơ về Biên Hòa 8h30 sáng hàng ngày.

Giá vé : Liên hệ

Điện thoại theo xe : 0938 78 75 75

Điện thoại đặt vé: 0938 78 75 75


Tuyến BX Biên Hòa - Bến Tre - BX Ba Tri

Chuyên tuyến : BX Biên Hòa - Bến Tre - BX  Ba Tri Và Ngược Lại

Xuất bến : Biên Hòa đi Ba Tri 5h40 sáng hàng ngày.

Xuất bến : Ba Tri về Biên Hòa 11h40 trưa hàng ngày.

Giá vé : Liên hệ

Điện thoại theo xe : 0917 80 9997 - 0902 80 9997

Điện thoại đặt vé: 0917 80 9997 - 0902 80 9997